ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 2 3 4

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η σταθερή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας διατηρώντας, πάντα, τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, την υψηλή ποιότητα κατασκευής ,την συνέπεια και την αξιοπιστία της στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Α-Β ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

· Επεκτείνεται ισόρροπα σε νέες αγορές, με την επένδυση σε αναπτυσσόμενες περιοχές

· Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο κατασκευής κτιρίων εισάγοντας καινοτόμες τεχνικές στα κτιριακά συγκροτήματα που κατασκευάζει

· Στα πλαίσια της νέας ενεργειακής πολιτικής, προχωρά στην κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων.

Στοχεύουμε στο μέλλον σε περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον κατασκευαστικό χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ,σε στρατηγικές συνεργασίες για επέκταση στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες και στη συνεχή αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

Διακοπτο -  Αιγιαλεια

 

Αχαΐα - Πελοπόννησος

 

Κιν: 6945776821(24hour service)


Tηλ: 26910 41802


Φαξ: 26910 43695


Email: info@b-alexopoulos.gr


Site: www.b-alexopoulos.gr