ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 2 3 4

Για την  στατική μελέτη των κατοικιών μας που είναι κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχουν εφαρμοστεί πλήρως ο Ελληνικός Κανονισμός για Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ-2000) καθώς και Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ-2000) με όλες τις τροποποιήσεις τους μέχρι και σήμερα.

Με βάση τους παραπάνω κανονισμούς η ποιότητα σκυροδέματος που επιλέγεται είναι C20/25 και ο οπλισμός που επιλέγεται είναι από νευροχάλυβες συγκολλήσιμους  S500s σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 971/94 και B500C σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421/2005.

Σε όλα μας τα κτίρια, έχει επιλεγεί ειδική θεμελίωση τύπου πεδιλοδοκών ή γενικής κοιτόστρωσης, (ραντιέ).  Οι άκαμπτοι αυτοί τύποι θεμελίωσης, είναι ιδανικοί για τα εδάφη της περιοχής μας. Αποτελούν την εγγύηση της σωστής συμπεριφοράς του κτιρίου έναντι φορτίσεων σεισμού σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000.

Για όλα τα νέα κτίρια που θα κατασκευασθούν με άδειες οικοδομής μετά τον Οκτώβριο του 2010, θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.Εν.Α.Κ.  ΦΕΚ 407Β΄/9-4-10). Δηλαδή για κάθε κτίριο θα υπάρχει εγκεκριμένη  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), και στο τέλος της κατασκευής θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ κατατάσσει το κτίριο σε ενεργειακή  κατηγορία με κλίμακα από Α+ (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης), έως Η (ενεργειακά μη αποδοτικό). Με βάση τον Κ.Εν.Α.Κ., τα νέα κτίρια υποχρεωτικά θα πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιες προδιαγραφές, έτσι ώστε να κατατάσσονται τουλάχιστον στην Κατηγορία Β.

Όλα μας τα κτίρια, που κατασκευάστηκαν μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ., έχουν εγκεκριμένη ΜΕΑ, και όσα έχουν αποπερατωθεί διαθέτουν ΠΕΑ που τα κατατάσσει στην Κατηγορία Β σύμφωνα με τον κανονισμό.

Η θερμομόνωση του κτιρίου πλέον αποτελεί ένα τμήμα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Η πεδινή περιοχή μας ανήκει στην Κλιματική Ζώνη Β. Για την κάλυψη της απαιτούμενης για την περιοχή θερμομόνωσης των κτιρίων, χρησιμοποιούμε εξηλασμένη πολυστερίνη  τόσο για την θερμομόνωση του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο για για τις τοιχοποιίες. Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι το πλέον δοκιμασμένο υλικό, για την σε βάθος χρόνου  αντοχή του και καλή συμπεριφορά του στις εξωτερικές συνθήκες.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας προκειμένου τα κτίριά μας να κατατάσσονται στην Κατηγορία Β όπως προβλέπει ο Κ.Εν.Α.Κ., είναι η επιλογή και η σωστή τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων και των υαλοπινάκων. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε βαριές σειρές αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλά τζάμια. Για τις κεντρικές εισόδους των κατοικιών, επιλέγουμε θωρακισμένες πόρτες με πυρασφάλεια και θερμομόνωση.

Διακοπτο -  Αιγιαλεια

 

Αχαΐα - Πελοπόννησος

 

Κιν: 6945776821(24hour service)


Tηλ: 26910 41802


Φαξ: 26910 43695


Email: info@b-alexopoulos.gr


Site: www.b-alexopoulos.gr